12/22
2010
De Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard kan zich voorstellen dat er een fonds komt om schade te vergoeden aan slachtoffers van seksueel misbruik. Maar alleen als dat ook van toepassing is op andere instituten waarbinnen seksueel misbruik plaats heeft, zoals scholen, sport- en zorginstellingen. Ook moet het een vrijwillig systeem worden. De enige instantie om het misbruik te bestraffen, is volgens Léonard de openbare justitie.